Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Rammerne for skolebestyrelsens arbejde er at føre tilsyn og fastsætte principper for skolens virksomhed.

Forældremøde på Sølystskolen
 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsen godkender skolens budget, undervisningsmidler og ordensregler.

  På Sølystskolen er der et velfungerende samarbejde mellem skolens ledelse og bestyrelse.

  Ledelsen orienterer bestyrelsen om, hvad ledelsen og medarbejderne arbejder med, og bestyrelsen kvalificerer skolens udkast til f.eks. politikker og strategier, før de endeligt godkender og vedtager dem.

  På aarhus.dk kan du læse meget mere om skolebestyrelsens rammer og beføjelser, som er fastsat i folkeskolelovens §42 og styrelsesvedtægterne for skolerne i Aarhus Kommune.

  Hvornår er der valg til skolebestyrelsen?

  Der er valg til skolebestyrelsen inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter et kommunalvalg. - Næste kommunalvalg er i november 2025.

  Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen – f.eks. fordi eleven forlader Sølystskolen - indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden.

  Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg for at besætte den ledige plads for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.

  Skolebestyrelsen på Sølystskolen

  Formand

  Randi Thuge Mikkelsen

  Næstformand

  Rikke Gade Johansen

  Forældrerepræsentant

  Mikkel Østerby Andreasen

  Forældrerepræsentant

  Anne Kathrine Ørnstrup Clausen

  Forældrerepræsentant

  Gitte Bindzus Foldager

  Forældrerepræsentant

  Lasse Stenbock Vestergaard

  Forældrerepræsentant

  Morten Husted

  Suppleant

  Anna Langer Rossel

  Suppleant

  Lene Wiborg

  Medarbejderrepræsentant

  Bjarke Fredberg

  Medarbejderrepræsentant

  Mette Mørch-Hansen

  Pædagogisk leder på Kaløvigskolen

  Michael Laursen

  Janus Laier
  Skoleleder

  Janus Laier

  Dorte Busk Bro
  Viceskoleleder og pædagogisk leder, 2. – 9. klasse

  Dorte Busk Bro

  Deltager efter aftale

  Katrine Flye Jensen
  Pædagogisk leder, 0.-1. klasse, SFO og specialklasser

  Katrine Flye Jensen

  Telefon: 24 25 85 66

  E-mail: kfj@aarhus.dk

  Anette Poulsen
  Pædagogisk leder, 2. – 9. klasse

  Anette Poulsen

  Skolebestyrelsens kompetencer

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Referater af skolebestyrelsesmøder

  Nedenfor finder du referater af skolebestyrelsesmøder for de seneste år.

  Hvis du er interesseret i referater, som er ældre end det, kan du skrive til skolens kontor på soe@mbu.aarhus.dk.

  Hvis du gerne vil i kontakt med skolebestyrelsen kan du skrive til sb_soelystskolen_aak@aula.dk.

  Sidst opdateret: 26. april 2024