Vores pædagogiske udgangspunkt

Børn er forskellige, men ligeværdige.

 • Barnet er som udgangspunkt nysgerrigt og har en naturlig vilje til at udvikle sig og udforske sin omverden.
 • Barnet er som udgangspunkt socialt, vil gerne samarbejde og være en del af et fællesskab.
 • Barnets selvværd er afhængigt af de oplevelser og erfaringer barnet får gennem kroppen - enkeltvis og i samspil med andre.
 • Barnets selvværd danner udgangspunkt for barnets åbenhed for omverdenen og dets mulighed for læring gennem nye oplevelser. Det er de voksnes ansvar at møde barnet med en anerkendende tilgang og understøtte barnet i dets udvikling på alle områder.

Vores ordensregler

Sølystskolens ordensregler tager udgangspunkt i værdierne:

 • Troværdighed
 • Respekt
 • Engagement

Det betyder, at vi på Sølystskolen:

 • Vil hinanden det godt
 • Behandler hinanden ligeværdigt
 • Passer på os selv, hinanden og skolen
 • Respekterer hinandens forskelligheder, roller og funktioner
 • Møder hinanden og vores opgaver konstruktivt

Vi sørger for at følge op på vores ordensregler med tiltag, der indgår i skoleårets planlægning.