Vi har mange tilbud og indsatsområder, der kan hjælpe dit barn, hvis det har særlige behov. - Du kan se nogle af områderne her nedenfor.

  • Skolens Støttecenter
  • Læsevejledning
  • Læsevenner
  • Læsemakkerforløb
  • OrdblindeScreening
  • OrdblindeCafe
  • AKT-team med faglig og social støtte
  • LegePatrulje