Skolestart 2021 - Introfilm

 

 


Skoleindskrivning - 2021

Indskrivning til skolestart 2021 er åben fra 5. oktober 2020 til 6. januar 2021- Du indskriver dit barn her: www.aarhus.dk/skoleindskrivning

Af sundhedsmæssige hensyn kan vi desværre ikke som planlagt gennemføre indskrivningen på skolen den 8. december.


Skoleindskrivning - Intromøde

På Sølystskolen havde vi planlagt et Intromøde for jer på skolen d. 11. november. Det vil vi af sundhedsmæssige hensyn undlade at gennemføre.

- I stedet vil vi samme dag lægge videomateriale her på skolens hjemmeside med introduktion til skolen og skolestarten.

 

Før dit barn starter

Sølystskolen og Sølyst Dagtilbud har i fællesskab skabt en ramme, hvor børnene lærer og udvikler sig bedst muligt i overgangen fra børnehave til skole.

Hen imod slutningen af børnehavetiden målrettes indsatsen i retning af de skift, børnene står overfor i forbindelse med overgangen til skole.


Tryghed i skiftet fra lille til stor

Det er godt for børnene at komme og se skolen, at få billeder på lokaler, legepladsen, de større børn og i det hele taget se, hvad skolen er for en størrelse.

- Derfor besøger børnene skolen sammen med deres pædagoger fra børnehaven. 

Sølystskolen har lavet en brochure om skolestart. Her får du overblik over alt i forbindelse med skolestarten og dit barns overgang fra daginstitution til skole.