Velkommen i Skole 2021 - Film

På Sølystskolen har vi lavet lille velkomstfilm til vores nye Sølystskolebørn.

Filmen skal hjælpe de nye børnehaveklasseelever til bedre at forstå skolestarten, nu hvor de jo ikke må komme på skolen, før det hele går løs efter sommerferien.

Go' fornøjelse!
Skoleindskrivning - 2021

Indskrivning til skolestart 2021 har været åben fra 5. oktober 2020 til 6. januar 2021- Du indskriver dit barn her: www.aarhus.dk/skoleindskrivning

Skoleindskrivning - Intromøde

På Sølystskolen har vi en lang og udbytterig tradition for at afholde informationsmøde inden indskrivningen.

På mødet vil I få mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning på skolen og i børnehaveklassens lokaler. - Intromødet afholdes typisk i starten af november måned.

På grund af Coronasituationen har vi desværre ikke kunnet afholde Intromødet for skolestartere i 2021.  - Vi har derfor lavet Introfilmen nedenfor, så I på den måde kan få en introduktion til skolen.

 

Før dit barn starter

Sølystskolen og Sølyst Dagtilbud har i fællesskab skabt en ramme, hvor børnene lærer og udvikler sig bedst muligt i overgangen fra børnehave til skole.

Hen imod slutningen af børnehavetiden målrettes indsatsen i retning af de skift, børnene står overfor i forbindelse med overgangen til skole.


Tryghed i skiftet fra lille til stor

Det er godt for børnene at komme og se skolen, at få billeder på lokaler, legepladsen, de større børn og i det hele taget se, hvad skolen er for en størrelse.

- Derfor besøger børnene skolen sammen med deres pædagoger fra børnehaven. 

Sølystskolen har lavet en brochure om skolestart. Her får du overblik over alt i forbindelse med skolestarten og dit barns overgang fra daginstitution til skole.

Skolestart 2021 - Introfilm

 

Brochurer

Vi har i brochurerne nedenfor samlet en række nyttige informationer i forbindelse med skolestarten.