Skolestart 2021 - Introfilm

 


Skoleindskrivning - 2021

Indskrivning til skolestart 2021 har været åben fra 5. oktober 2020 til 6. januar 2021- Du indskriver dit barn her: www.aarhus.dk/skoleindskrivning

Skoleindskrivning - Intromøde

På Sølystskolen har vi en lang og udbytterig tradition for at afholde informationsmøde inden indskrivningen.

På mødet vil I få mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning på skolen og i børnehaveklassens lokaler. - Intromødet afholdes typisk i starten af november måned.

- Ovenfor kan I ligeledes se vores Introfilm med introduktion til skolen og skolestarten.

 

Før dit barn starter

Sølystskolen og Sølyst Dagtilbud har i fællesskab skabt en ramme, hvor børnene lærer og udvikler sig bedst muligt i overgangen fra børnehave til skole.

Hen imod slutningen af børnehavetiden målrettes indsatsen i retning af de skift, børnene står overfor i forbindelse med overgangen til skole.


Tryghed i skiftet fra lille til stor

Det er godt for børnene at komme og se skolen, at få billeder på lokaler, legepladsen, de større børn og i det hele taget se, hvad skolen er for en størrelse.

- Derfor besøger børnene skolen sammen med deres pædagoger fra børnehaven. 

Sølystskolen har lavet en brochure om skolestart. Her får du overblik over alt i forbindelse med skolestarten og dit barns overgang fra daginstitution til skole.

Brochurer

Vi har i brochurerne nedenfor samlet en række nyttige informationer i forbindelse med skolestarten. Brochuren "Praktisk Info - 0. Klasse start 2021" kommer i den nye udgave i juni måned, hvor den vil blive udleveret til de nye skolestartere.