ChromeBook

Efter sommerferien 2020 fik alle elever fra 2. – 10. klasse stillet en personlig Chromebook til rådighed, som de kan bruge i skoletiden og derhjemme, indtil de forlader folkeskolen i Aarhus Kommune.

Her kan du finde nærmere information og hjælp til din Chromebook. - Nærmere information her!


Retningslinjer for brug af mobiltelefoner

Vi vil på Sølystskolen opdrage eleverne til at deltage i fællesskabet både i undervisning og frikvarter. Mange elever har mobiltelefoner med i skole. Mobiltelefoner kan være relevante at benytte i undervisningen, og skolen er åben for inddragelse af mobiltelefoner i undervisningen.

På Sølystskolen er vi optaget af, at eleverne lærer at bruge deres mobiltelefon hensigtsmæssigt, så den ikke står i vejen for deltagelse i undervisning og frikvarterer, og hindrer eleverne i at deltage i fællesskabet i det hele taget. Derfor mener vi, at eleverne har brug for retningslinjer i forhold til brugen af mobiltelefoner:

0.-3. klasse, fælles regler for undervisning og SFO: Mobiltelefonen ligger i elevens skoletaske og benyttes kun i undervisningen/SFO, når lærer/pædagog vurderer, det er relevant. Hvis eleven har behov for at kontakte f.eks. forældre via mobiltelefon, sker det efter aftale med en voksen på skolen.

4-6. klasse: Mobiltelefonen ligger i elevens skoletaske og benyttes kun i undervisningen, når lærer/pædagog vurderer, det er relevant. Hvis eleven har behov for at kontakte f.eks. forældre via mobiltelefon, sker det efter aftale med en voksen på skolen. Eleven må benytte mobiltelefonen i klubben i klubtiden

7.-9. klasse: Mobiltelefonen ligger i elevens skoletaske og benyttes kun, når der er brug for den i en undervisningsrelateret sammenhæng. Mobiltelefonen kan benyttes i frikvarterer og i klubben.

Uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner kan medføre midlertidig inddragelse af elevens mobiltelefon og efterfølgende samtale med forældre.

Klasseteam og årgangsteam kan lave mere restriktive retningslinjer for deres klasser i en periode, hvis der er behov for det, eller hvis man vil lave forsøg med at ændre adfærd omkring brug af mobiltelefoner.

I forhold til forældres kontakt via mobiltelefoner til elever i skoletiden gælder punktet fra ”Forventningspapiret” vedtaget i skolebestyrelsen den 23. februar 2017:

Hverdagsrutiner, der har stor betydning for dit barns skolegang:
At man som forælder, kun sender sms’er til sit barn, hvis det er nødvendigt og kun uden for undervisningen.


Der gælder særlige aftaler for skole/hjem samarbejdet i indskoling – undervisning og SFO - vedr. brugen af mobiltelefoner og øvrige skærme: