Gå til hovedindhold

IT på Sølystskolen

Her kan du læse om IT og se retningslinjer for brug af Mobiltelefoner på Sølystskolen.

 • Læs op

Indhold

  ChromeBook

  Efter sommerferien 2020 fik alle elever fra 2. – 10. klasse stillet en personlig Chromebook til rådighed, som de kan bruge i skoletiden og derhjemme, indtil de forlader folkeskolen i Aarhus Kommune.

  Her kan du finde nærmere information og hjælp til din Chromebook. - Nærmere information her!


  Retningslinjer for brug af mobiltelefoner

  Vi vil på Sølystskolen opdrage eleverne til at deltage i fællesskabet både i undervisning og frikvarter. Mange elever har mobiltelefoner med i skole. Mobiltelefoner kan være relevante at benytte i undervisningen, og skolen er åben for inddragelse af mobiltelefoner i undervisningen.

  På Sølystskolen er vi optaget af, at eleverne lærer at bruge deres mobiltelefon hensigtsmæssigt, så den ikke står i vejen for deltagelse i undervisning og frikvarterer, og hindrer eleverne i at deltage i fællesskabet i det hele taget. Derfor mener vi, at eleverne har brug for retningslinjer i forhold til brugen af mobiltelefoner:

  0.-3. klasse, fælles regler for undervisning og SFO: Mobiltelefonen ligger i elevens skoletaske og benyttes kun i undervisningen/SFO, når lærer/pædagog vurderer, det er relevant. Hvis eleven har behov for at kontakte f.eks. forældre via mobiltelefon, sker det efter aftale med en voksen på skolen.

  4-6. klasse: Mobiltelefonen ligger i elevens skoletaske og benyttes kun i undervisningen, når lærer/pædagog vurderer, det er relevant. Hvis eleven har behov for at kontakte f.eks. forældre via mobiltelefon, sker det efter aftale med en voksen på skolen. Eleven må benytte mobiltelefonen i klubben i klubtiden

  7.-9. klasse: Mobiltelefonen ligger i elevens skoletaske og benyttes kun, når der er brug for den i en undervisningsrelateret sammenhæng. Mobiltelefonen kan benyttes i frikvarterer og i klubben.

  Uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner kan medføre midlertidig inddragelse af elevens mobiltelefon og efterfølgende samtale med forældre.

  Klasseteam og årgangsteam kan lave mere restriktive retningslinjer for deres klasser i en periode, hvis der er behov for det, eller hvis man vil lave forsøg med at ændre adfærd omkring brug af mobiltelefoner.

  I forhold til forældres kontakt via mobiltelefoner til elever i skoletiden gælder punktet fra ”Forventningspapiret” vedtaget i skolebestyrelsen den 23. februar 2017:

  Hverdagsrutiner, der har stor betydning for dit barns skolegang:
  At man som forælder, kun sender sms’er til sit barn, hvis det er nødvendigt og kun uden for undervisningen.


  Der gælder særlige aftaler for skole/hjem samarbejdet i indskoling – undervisning og SFO - vedr. brugen af mobiltelefoner og øvrige skærme:

   

   

  Sidst opdateret: 19. januar 2024