Forældrerådets vigtigste opgave er at være med til at sikre en så god dagligdag for børnene som muligt. Desuden er SFO’ens forældreråd høringspartner for skolebestyrelsen i sager, der handler om indskoling og SFO, og rådet deltager i møder med skolebestyrelsen hen over skoleåret.

Vi stræber efter hvert år at vælge en repræsentant til forældrerådet fra hver klasse.